voor wie & documenten

Voor wie & soorten documenten

GEEF TAALFOUTEN GEEN SCHIJN VAN KANS!

Tekstcontrole.com corrigeert voor:


Studenten of scholieren:

Scripties, afstudeeronderzoeken,werkstukken, essays,  reflectieverslagen, stageverslagen, papers, PhD-proefschriften, bachelorproef en masterproef.


Ondernemers:

Website teksten, correspondentie, blogs, mailings, nieuwsbrieven, jaarverslagen, Social Media pagina’s en push berichten, aanbestedingsteksten, bezwaarschriften, vacatureteksten en folders.


Persoonlijke Profilering:

Social Media profielen, sollicitatie- of motivatiebrief, C.V.


Schrijvers:

Manuscripten, biografieën en poëzie.


Privacy en geheimhouding

Alle teksten worden vanzelfsprekend vertrouwelijk behandeld. Integriteit en privacy staan hierin centraal. Indien er sprake is van kenniseigendom, patenten in aanvraag, of opdrachten die wettelijke exclusiviteit vereisen, kan er een geheimhoudingsovereenkomst worden opgesteld.

OVER MIJ


Nederlandse taal loopt als een rode draad door mijn prive- en maatschappelijke leven. Eerst als lerares Nederlands en later als loopbaanadviseur. Ik verbeter teksten om personen beter voor de dag te laten komen, bedrijven representatiever te maken en niveaus op te krikken. Klik op mij of hieronder en lees mijn hele personalia.

SOORT DOCUMENTEN


 Je boodschap komt alleen goed over als de taal in orde is. Profilering van jezelf of je bedrijf is gewoon belangrijk als je gezien wil worden en serieus genomen wil worden. Dat geldt bij sollicitaties, juridische kwesties, scripties, websites, etc. Kort gezegd: communicatie begint met goede taal. 

Klik hieronder om meer te lezen.

REVIEWS


De afgelopen jaren heb ik veel personen en bedrijven geholpen met de opbouw of correctie van hun documenten. De reviews zijn oprecht geschreven door klanten. Voor sommige klanten was het een eenmalige opdracht, anderen zijn inmiddels vaste klant waarmee ik wekelijks werk. Klik hieronder om hun bevindingen te lezen.